OČNÍ VADY

 

Zdravé oko bez oční vady

Při pohledu do dálky zobrazuje oko bez dioptrické vady nekonečně vzdálený předmětový bod ostře na sítnici, tzn. ohnisko leží přesně na sítnici.

 

 

Krátkozrakost - myopie

Krátkozraké oko se vyznačuje tím, že je prodloužená jeho předozadní osa (1 mm prodloužení je asi 3 dioptrie) a nebo je velká lomivost optické soustavy. Příčinou bývají dědičné faktory, nadměrná zátěž očí v dospívání a jiné. Krátkozrakost je velmi frekventovanou vadou, v posledních letech dochází k jejímu velkému nárůstu. Např. v USA ze 14% populace v roce 1981 se počet případů krátkozrakosti zvýšil na plných 25% v loňském roce. Krátkozraký vidí obvykle dobře do blízka a špatně do dálky. 90% krátkozrakých nemá více jak -6 dioptrií, 5% -6 až -10 dioptrií a 5% -10 až -30 dioptrií.
V myopickém oku při pohledu do dálky leží ohnisko uvnitř oka před sítnicí. Důsledkem je snížení ostrosti vidění na dálku.

 

 

Dalekozrakost - hypermetropie

Dalekozraké oko má krátkou předozadní osu a nebo nedostatečnou lomivost optické soustavy. Dalekozrakost je vrozená vada, mnohdy dědičná. Její hodnoty se obvykle pohybují od +2 do +6 dioptrií. Dalekozrakostí trpí až 35% populace. Dalekozraký může v mládí vidět docela dobře. S postupem let vidí hůře do blízka a časem i do dálky. Častý je souběžný výskyt šilhání i tupozrakosti.

U hypermetropického (dalekozrakého) oka je ohnisko při pohledu na dálku za sítnicí. Dalekozrakost se dá úplně nebo částečně odstranit zvýšením lámavosti oční čočky (akomodace). Proto může hypermetrop s pomocí akomodace vidět vzdálené předměty ostře.

oční vady - dalekozrakost Hypermetropické (dalekozraké) oko bez akomodace

 

 

Astigmatizmus

Astigmatizmus se někdy vyskytuje samostatně, ale často se kombinuje s krátkozrakostí nebo dalekozrakostí. Jde o vadu cylindrickou. V osách na sebe kolmých má oko různou dioptrickou mohutnost. Nemá tedy přibližný tvar koule, ale lehce stlačeného míče. Pozorovaný předmět se nezobrazuje ostře, např. čtverec je obrazně řečeno vnímán jako obdélník nebo kosodélník.

Bod není vnímaný jako bod, ale jako dvě čárky. Astigmatická vada významně zhoršuje kvalitu vidění.

 

Tupozrakost

Tupozrakost není vada dioptrická, ale funkční, kdy zrakový analyzátor v mozku potlačuje obraz vnímaný okem s vyšším počtem dioptrií. Podle současných znalostí medicíny je léčitelná jen v dětském věku (asi do 9 roků). Často však po laserové korekci pozorujeme její zlepšení.

 

 

Presbyopie - vetchozrakost

Presbyopie není klasickou dioptrickou vadou. Jde o fyziologickou ztrátu akomodace, tedy schopnosti zaostřovat do blízka.

Při akomodaci se zvětšuje zakřivení oční čočky, především jejího předního povrchu. S přibývajícím věkem elasticita oční čočky klesá a s ní i schopnost akomodace.

I když tento proces začíná již v mládí, projevuje se výrazněji teprve ve věku kolem 40 let, kdy se naše schopnost akomodace sníží do té míry, že již není možné oko zaostřovat nablízko. Abychom si mohli přečíst noviny nebo knihu, musíme je držet na délku paže - a brzy nám i paže přestávají stačit!

S postupem let se stav zhoršuje a stabilizuje se kolem věku 60ti let. Presbyopie se týká cca 40% lidí středního a 90% vyššího věku.

 

 

 

kontakty

 

Lázeňská optika TřeboňRožmberská optika Třeboň    Optika na poliklinice Třeboň

 

 

 


 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout